ΕΣΠΑ μεταποίηση στην Δυτική Ελλάδα
νεο προγραμμα εσπα

ΕΣΠΑ μεταποίηση στην Δυτική Ελλάδα

Ανακοινώθηκε το ΕΣΠΑ για την Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα το πρόγραμμα Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

Πιο αναλυτικά, η δράση περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές επιλογές – στόχους :

α) Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός.
Αφορά στον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς επίσης και την εισαγωγή καινοτομίας στην διαδικασία παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων.
Στα κριτήρια αξιολόγησης δίδεται έμφαση στον καινοτομικό και οικολογικό χαρακτήρα καθώς και στον εξωστρεφή προσανατολισμό.

β) Ψηφιακή Βιομηχανία.
Αφορά την ανταπόκριση στις ευρωπαϊκές και διεθνείς απαιτήσεις για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιακοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών.

Αναμένεται επίσης να έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στην διεθνή παρουσία των Επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας.

γ) Ενεργειακή αποτελεσματικότητα

Αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και την προετοιμασία για την εφαρμογή μελλοντικών ενεργειακών κοινοτικών προτύπων σε θέματα κατανάλωσης ενέργειας των διεργασιών παραγωγής αλλά και των προϊόντων τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράση

Σε ποιους απευθύνεται

Υφιστάμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράση

Περίοδος υποβολής 

06/10/2020 ώρα 13:00 – 27/11/2020 ώρα 15:00

Οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που προσδιορίζουν τις επιλέξιμες ΜμΕ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της πρόσκλησης.

Για να ενημερωθείτε για ολα τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 μπορείτε να δείτε τα ενεργά προγραμματα ΕΣΠΑ.

Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα μπορείτε να γραφτείτε στην παρακάτω φόρμα.

[popup_trigger id=”76713″ tag=”h6″]Γραφτείτε στην φόρμα για δωρεάν προ αξιολόγηση και για ενημέρωση των προγραμμάτων[/popup_trigger]

Let's keep in touch
Πρόσφατα

Τρίτη 28 Μαΐου 3.00 μ.μ. 

Webinar

Η ΑΛΦΑ Αναπτυξιακή διοργανώνει την Τρίτη 28 Μαΐου στις 3.00 μ.μ. webinar για το επιδοτούμενο πρόγραμμα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Τα καθεστώτα που θα συζητηθούν είναι τα εξής :
 
  • Καθεστώς  ‘’ Αγροδιατροφή Πρωτογενής Παραγωγή Και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ’’
  • Καθεστώς ‘’ Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων’’
  • Καθεστώς ‘’Μεταποίηση-εφοδιαστική αλυσίδα’’
  • Καθεστώς ‘’Εναλλακτικές μορφές τουρισμού’’
  • Καθεστώς ‘’Επιχειρηματικότητα 360’’