ΓΙΑ ΕΜΑΣ
Η εταιρεία

H Εταιρεία  ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, πάνω σε θέματα που αφορούν επιδοτούμενα ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα.

Η εταιρεία μας τιμήθηκε με το ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στην κατηγορία «Υπηρεσίες Ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο & στο ΕΣΠΑ» ( Finance & Accounting Awards 2023)

Ενδεικτικά προγράμματα που διαχειριζόμαστε είναι τα εξής:

 • Αναπτυξιακός νόμος
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις
 • Προγράμματα ΕΣΠΑ για υπό σύσταση επιχειρήσεις
 • Επιδοτούμενα δάνεια ΤΕΠΙΧ
 • Προγράμματα Αγροτικής ανάπτυξης
 • Τοπικά προγράμματα Leader
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Interreg ,Horizon 2020
Ενεργά έργα
0
Συνολικός προϋπολογισμός έργων που διαχειριστήκαμε
0 εκ €
Ποσοστό έγκρισης
0 %
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χρηματοδότηση & διαχείριση επενδυτικών σχεδίων

Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης

Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα

Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας

Παρακολούθηση & Διαχείριση των επενδυτικών έργων

ΔΡΑΣΕΙΣ
Προγράμματα επιδότησης
Αναπτυξιακός Νόμος

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 4887/2022 με τα 13 θεματικά καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, που θεσπίζονται για πρώτη φορά, δίνει κίνητρα για την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων σε πληθώρα τομέων της οικονομίας. Αναμένουμε νέες προκηρύξεις των καθεστώτων εντός του 2024.

Δράσεις ΕΣΠΑ

Δημοσιεύθηκαν δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027. Το νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027») αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια.

Τοπικά προγράμματα leader

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία έγκρισης και κατανομής πόρων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή της Υπο-παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ (ΣΣ ΚΑΠ) ύψους 236 εκατ. €

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ :
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ραντεβού με σύμβουλο

Τρίτη 28 Μαΐου 3.00 μ.μ. 

Webinar

Η ΑΛΦΑ Αναπτυξιακή διοργανώνει την Τρίτη 28 Μαΐου στις 3.00 μ.μ. webinar για το επιδοτούμενο πρόγραμμα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Τα καθεστώτα που θα συζητηθούν είναι τα εξής :
 
 • Καθεστώς  ‘’ Αγροδιατροφή Πρωτογενής Παραγωγή Και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ’’
 • Καθεστώς ‘’ Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων’’
 • Καθεστώς ‘’Μεταποίηση-εφοδιαστική αλυσίδα’’
 • Καθεστώς ‘’Εναλλακτικές μορφές τουρισμού’’
 • Καθεστώς ‘’Επιχειρηματικότητα 360’’