ΓΙΑ ΕΜΑΣ
Η εταιρεία

H Εταιρεία  ΑΛΦΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ έχει ως κύρια δραστηριότητα την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, πάνω σε θέματα που αφορούν επιδοτούμενα ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα.

Η εταιρεία μας τιμήθηκε με το ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στην κατηγορία «Υπηρεσίες Ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο & στο ΕΣΠΑ» ( Finance & Accounting Awards 2023)

Ενδεικτικά προγράμματα που διαχειριζόμαστε είναι τα εξής:

  • Αναπτυξιακός νόμος
  • Προγράμματα ΕΣΠΑ για υφιστάμενες επιχειρήσεις
  • Προγράμματα ΕΣΠΑ για υπό σύσταση επιχειρήσεις
  • Επιδοτούμενα δάνεια ΤΕΠΙΧ
  • Προγράμματα Αγροτικής ανάπτυξης
  • Τοπικά προγράμματα Leader
  • Ευρωπαϊκά προγράμματα όπως Interreg ,Horizon 2020
0
Ενεργά έργα
0 εκ €
Συνολικός προϋπολογισμός έργων που διαχειριστήκαμε
0 %
Ποσοστό έγκρισης
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Χρηματοδότηση & διαχείριση επενδυτικών σχεδίων

Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης

Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα

Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας

Παρακολούθηση & Διαχείριση των επενδυτικών έργων

ΔΡΑΣΕΙΣ
Προγράμματα επιδότησης
Αναπτυξιακός Νόμος

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη των νέων προσκλήσεων των καθεστώτων «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» και «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Το ποσό ενίσχυσης στα καθεστώτα αυτά, σε συνδυασμό με το νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανέρχεται έως και το 75% του προϋπολογισμού της επένδυσης. Κτλ

Δράσεις ΕΣΠΑ

Δημοσιεύθηκαν δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027. Το νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027») αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια.

Τοπικά προγράμματα leader

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία έγκρισης και κατανομής πόρων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή της Υπο-παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ (ΣΣ ΚΑΠ) ύψους 236 εκατ. €

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ :
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ραντεβού με σύμβουλο