Πράσινος αγροτουρισμός ταμείο ανάκαμψης
συμβουλοι εσπα

Πράσινος αγροτουρισμός ταμείο ανάκαμψης

Πράσινος αγροτουρισμός

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για πρόγραμμα Πράσινος αγροτουρισμός. Δείτε περισσότερα εδώ Πράσινος αγροτουρισμός

 

Στόχος του υποέργου

Στόχος του Υποέργου, είναι:

α) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

β) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και  την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.

γ) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

δ) Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Το κάθε επενδυτικό αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους ανωτέρω στόχους και υποχρεωτικά τον στόχο της περίπτωσης β).

Ένταση Ενίσχυσης – Χρηματοδότηση

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

Πολύ μικρές – Μικρές –Μεσαίες  : Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός 500.000,00 Ευρώ  – Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός  7.500.000,00 Ευρώ

Μεγάλες :                                   Κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός      500.000,00 Ευρώ – Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός 12.500.000,00 Ευρώ

Ένταση ενίσχυσης

Η ενίσχυση είναι από 30% έως 50% και εξαρτάται από την περιφέρεια που θα υλοποιηθεί η επένδυση και το μέγεθος της επιχείρησης.

Ημερομηνία Υποβολών

Ημερομηνία έναρξης : 30/05/2022

Ημερομηνία λήξης:      30/9/2022

Γραφτείτε εδώ για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα
Let's keep in touch
Πρόσφατα