Νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ για το 2023

Νέες προσκλήσεις ΕΣΠΑ για το 2023

Ο προγραμματισμός των προσκλήσεων που απευθύνονται τόσο σε φορείς όσο και σε επιχειρήσεις, μέχρι το τέλος του έτους(2023), δημοσιεύθηκε από το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα.

Μεταξύ των δράσεων που προγραμματίζονται για τις επιχειρήσεις είναι:

  • η Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 150.000.000 ευρώ, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του τρίτου τριμήνου του 2023 και θα είναι με σειρά προτεραιότητας μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού
  • η Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του τρίτου τριμήνου του 2023 και θα είναι με σειρά προτεραιότητας μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.
  • η Στήριξη της Παραγωγής Οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, προϋπολογισμού 100.000.000 ευρώ, που αναμένεται να ξεκινήσει εντός του δεύτερου τριμήνου του 2023,
  • Ερευνώ-  καινοτομώ , προϋπολογισμού 300.000.000 (Παρέμβαση Ι, ΙΙΙ (για επιχειρήσεις): 2ο τρίμηνο 2023 -Παρέμβαση IΙ (για συνεργασίες επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς): 2ο τρίμηνο 2023 -Παρέμβαση ΙV (σφραγίδα αριστείας): 2ο τρίμηνο 2023)

Δείτε τον προγραμματισμό προσκλήσεων του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα εδώ

Η δημοσίευση του προγραμματισμού των προσκλήσεων για κάθε Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027 προβλέπεται από τον Κανονισμό ΕΕ 1060/2021 και επικαιροποιείται τρείς φορές το χρόνο, τουλάχιστον.

Εάν θέλετε να προετοιμάσετε τον φάκελό σας επειδή τα περισσότερα  προγράμματα θα είναι με σειρά προτεραιότητας ,η εταιρία μας έχει το πακέτο υπηρεσιών xpro-extra για προετοιμασία φακέλου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Η εταιρία μας  κατέκτησε το ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στην κατηγορία «Υπηρεσίες Ένταξης στον Αναπτυξιακό Νόμο & στο ΕΣΠΑ» για την αποτελεσματικότητά της και τα ποσοστά επιτυχούς ένταξης των επενδυτικών σχεδίων που έχει αναλάβει.

Με μεθοδική εργασία και βαθιά γνώση των απαιτητικών διαδικασιών των προγραμμάτων, με πολύχρονη εμπειρία και συνεπή μακροχρόνια παρουσία στον χώρο των επιδοτούμενων προγραμμάτων αλλά και με ουσιαστική δέσμευση και ζήλο για την εργασία μας, καταφέραμε να πετύχουμε την υψηλότερη διάκριση.

Μπορείτε να δείτε εδώ το video από την βράβευση.

Μπορείτε να δείτε εδώ την ανακοίνωση των βραβείων.

Let's keep in touch
Πρόσφατα