Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027
συμβουλοι εσπα

Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Στις 2 Μαΐου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρότασή της για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ) και στις 29 Μαΐου προχώρησε αντίστοιχα στην παρουσίαση της πρότασης για την Πολιτική Συνοχής και τους Κανονισμούς των Ταμείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, εγκαινιάζοντας επισήμως την περίοδο διαπραγμάτευσης.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να υπάρχει ευρεία και αναλυτική ενημέρωση όλων των υπουργείων, υπηρεσιών και ενδιαφερόμενων φορέων για τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προχωρά στη δημιουργία του παρόντος κόμβου ενημέρωσης, εντός του οποίου θα αναρτώνται στο εξής όλοι οι προτεινόμενοι Κανονισμοί της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, όπως επίσης σχετικά κείμενα, αποφάσεις, συμπεράσματα και λοιπό πληροφοριακό υλικό.

Μάθετε περισσότερα απο εδώ 

Πηγή: www.espa.gr

Let's keep in touch
Πρόσφατα