Αποτελέσματα στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για τη Δράση: «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», λόγω ένταξης επιπλέον 1.063 επενδυτικών σχεδίων.

Συνημμένα Αρχεία

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης

Ανακοινώθηκαν οι έντεκα (11) αποφάσεις ένταξης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  που αφορούν στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 

Δείτε παρακάτω τις σχετικές αποφάσεις ένταξης.

Συνημμένα Αρχεία

1.Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
2.Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
3.Τροποποίηση απόφασης – Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
4.Περιφέρεια Θεσσαλίας
5.Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
6.Περιφέρεια Πελοποννήσου
7.Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
8.Περιφέρεια Κρήτης
9.Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
10.Περιφέρεια Αττικής
11.Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
12.Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Let's keep in touch
Πρόσφατα