Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής Ανάπτυξης στο Νομό Χίο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής Ανάπτυξης στο Νομό Χίου

Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις στο σύνολο του νομού Χίου,με αντικείμενο την ενίσχυση των επενδύσεων στην μεταποίηση, την εμπορία, την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων ,τον τουρισμό, την βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, την παραγωγή ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση και του εμπορίου, με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενδεικτικά οι υποδράσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

Υποδράση 19.2.2.2: Στήριξη επενδύσεων οι οποίες αφορούν μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων που υπάγονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης, εκτός από τα προϊόντα αλιείας με αποτέλεσμα ΜΗ γεωργικό προϊόν. Οι δράσεις θα αφορούν ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή και επέκταση μονάδων (όπως θα προβλεφθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο) με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Αφορά ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.

​Υποδράση 19.2.3.3: Ίδρυση/ δημιουργία νέων και ανάπτυξη/ εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ΚΥΑ 3885/02-12-2016. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση/εκσυγχρονισμός κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων.

Ίδρυση/ δημιουργία νέων και ανάπτυξη/ εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής, π.χ. παραδοσιακών καφενείων, υπηρεσιών τροφοδοσίας εκδηλώσεων για την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας προϊόντων και παραδοσιακής ταυτότητας, μέσω της διασύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουριστικό, καθώς και για την ενίσχυση του εναλλακτικού εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης.

​Ίδρυση/ δημιουργία και ανάπτυξη/ εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών με δραστηριότητες σχετικές με εναλλακτικές/ ειδικές μορφές τουρισμού, την αναψυχή, την άθληση/ σπορ για την εξυπηρέτηση του τουρισμού στις αγροτικές – νησιωτικές περιοχές με στόχο την ενδυνάμωση του τουριστικού δυναμικού και τη βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

Υποδράση 19.2.3.4:​ Ίδρυση/ δημιουργία νέων και ανάπτυξη/εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων (βιοτεχνιών, χειροτεχνιών) παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση. Ενδεικτικά αναφέρονται: αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, βιοτεχνίες τροφίμων, για την ενίσχυση του εναλλακτικού εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. Αναφορικά με τον τομέα του εμπορίου είναι επιλέξιμες πράξεις ίδρυσης ή και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται μονάχα στην πώληση τοπικών προϊόντων ή πώληση αγροτικών προϊόντων π.χ. ζωοτροφές.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Οι δράσεις εφαρμόζονται σε όλη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, που είναι το σύνολο του Νομού Χίου.​

Υποβολή προτάσεων

από 31/5/2023 έως 31/7/2023

[popup_trigger id=”74636″ tag=”h6″]Γραφτείτε εδώ για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα[/popup_trigger]

Let's keep in touch
Πρόσφατα