Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Π.Ε. Χανίων και Ρεθύμνης

Υποδράση 19.2.2.2: Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενδεικτικά μέσα από την υποδράση μπορούν να ενισχυθούν μεταποιητικές μονάδες που αξιοποιούν γεωργικά προϊόντα που υπάγονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (βλέπε Παράρτημα Β.4):

 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μεταποιητικών επιχειρήσεων επεξεργασίας προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός)
 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή άμπελο-οινικής προέλευσης (τσικουδιά)
 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής προϊόντων κοσμετολογίας και φαρμακευτικής από γεωργικά προϊόντα (πχ προϊόντα από αλόη, λάδι, αρωματικά φυτά) και μονάδων παραγωγής αιθέριων ελαίων
 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής προϊόντων διατροφής από γεωργικά προϊόντα
 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής ζύθου
 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων παραγωγής αιθέριων ελαίων
 • ο εκσυγχρονισμός μονάδων πυρηνελαιουργείων
 • η ίδρυση μονάδων επεξεργασίας υπολειμμάτων ελαιουργείων δύο φάσεων για δημιουργία κομπόστ.

Υποδράση 19.2.3.1: Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενδεικτικά μέσα από την υποδράση μπορούν να ενισχυθούν:

 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μεταποιητικών επιχειρήσεων προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας, με παράλληλη ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας
 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός συσκευαστηρίων οπωροκηπευτικών και αρωματικών φυτών
 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός τυροκομείων και παραπροϊόντων γάλακτος
 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός τυποποιητηρίων μελιού, λαδιού, κρασιού
 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός οινοποιείων
 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και κρεατοσκευασμάτων
 • η ίδρυση, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός μεταποιητικών μονάδων φρούτων, χυμοποίησης οπωρών, μαρμελάδων.

Υποδράση 19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενδεικτικά μέσα από την υποδράση μπορούν να ενισχυθούν:

 • Η δημιουργία ή επέκταση (με την έννοια της αρχικής επένδυσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΚΑΝ 651/2014), μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
 • Η ίδρυση ή επέκταση (με την έννοια της αρχικής επένδυσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΚΑΝ 651/2014) χώρων εστίασης και αναψυχής
 • Η ίδρυση ή επέκταση (με την έννοια της αρχικής επένδυσης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΚΑΝ 651/2014) επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου​

 

Υποδράση 19.2.3.4: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Ενδεικτικά μέσα από την υποδράση μπορεί να ενισχυθεί η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μικρών βιοτεχνιών – εργαστηρίων στους τομείς (ενδεικτικά):

 • μονάδων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση,
 • βιοτεχνικών και χειροτεχνικών μονάδων,
 • μονάδων παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης (π.χ. παραγωγής προϊόντων ένδυσης, κλωστοϋφαντουργίας, επεξεργασίας μετάλλου, πέτρας, μαρμάρου, ξύλου, δέρματος, κατασκευής ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής, εργαστήρια κεραμικής, αγιογραφίας, ψηφιδωτού, παραδοσιακών στολών, μαχαιροποιίας, μουσικών οργάνων, αργυροχρυσοχοΐας κ.α.),
 • επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες κατοίκων και επισκεπτών της υπαίθρου (π.χ. παντοπωλεία, τρόφιμα-ποτά, είδη ένδυσης, βιβλιοπωλεία, αναμνηστικά είδη κ.α.).

 Υποδράση 19.2.3.5 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Ενδεικτικά μέσα από την υποδράση μπορεί να ενισχυθεί η ίδρυση, η επέκταση, και ο εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων στον τομέα της παροχής επιστημονικών, τεχνικών, κοινωνικών και ψυχαγωγικών υπηρεσιών που εξυπηρετούν την τοπική οικονομία και τις καθημερινές ανάγκες κατοίκων όπως:

 • δικηγόροι, λογιστές (ΚΑΔ 69),
 • αρχιτέκτονες, μηχανικοί, τοπογράφοι και γεωπόνοι (ΚΑΔ 71),
 • γραφίστες, διαφημιστές και φωτογράφοι (ΚΑΔ 73.1, 74.2),
 • κτηνίατροι (ΚΑΔ 75),
 • εκπαιδευτικοί (ΚΑΔ 85),
 • ιατροί, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, παιδαγωγοί και φροντιστές, φαρμακοποιοί κ.α (47.73, 86, 97, 88),
 • δραστηριότητες στον τομέα των τεχνών, του θεάματος, του πολιτισμού και του αθλητισμού (ΚΑΔ 90, 91 & 93).
Περιοχή εφαρμογής

Νομός Χανίων

Νομός Ρεθύμνης

Επιλέξιμες δαπάνες

​​Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις υποδράσεις συνοπτικά:

 1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 2. Αγορά, (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων
 3. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.
 4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας,
 5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 8. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 9. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις
 10. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ., εντός των ορίων του οικοπέδου.
 11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου
 12. Αμοιβές προσωπικού  συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται στην Πρόσκληση

Υποβολή προτάσεων

από 3/7/2023 έως 18/9/2023

[popup_trigger id=”74636″ tag=”h6″]Γραφτείτε εδώ για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα[/popup_trigger]

Let's keep in touch
Πρόσφατα