Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Καρδίτσα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Καρδίτσα

Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις στο νομό Καρδίτσας, απο πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, με αντικείμενο την ενίσχυση των επενδύσεων στην μεταποίηση, την εμπορία γεωργικών προϊόντων, με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.​​​

​Θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες υποδράσεις:

19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής​

19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας με εξαίρεση το σχέδιο πόλης της Δ.Κ. Καρδίτσας​​​.​​​​​

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες ενδεικτικά αφορούν στην αγορά, κατασκευή βελτίωση ακινήτου, στη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, στην προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, στην απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, στις δαπάνες προβολής, στη διενέργεια μελετών και ανάπτυξης λογισμικού κλπ.​

Υποβολή προτάσεων

από 24/5/2023 έως 28/7/2023

[popup_trigger id=”74636″ tag=”h6″]Γραφτείτε εδώ για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα[/popup_trigger]

Let's keep in touch
Πρόσφατα