Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Ηλεία
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER

Πρόγραμμα Leader για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Ηλεία

Πράξεις ιδωτικού χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Αναλυτικότερα:

  • 19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  • 19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  • 19.2.2.5Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  • 19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
  • 19.2.3.3Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.
Περιοχή εφαρμογής

Νομός Ηλείας

Εξαιρούνται οι εντός σχεδίου περιοχές των Δ-Τ/Κ με πληθυσμό μεγαλύτερο από 15.000 κατοίκους. Πιο συγκεκριμμένα εξαιρούνται από τον Δήμο Ήλιδας οι εντός σχεδίου περιοχές της ΔΚ Αμαλιάδας και από τον Δήμο Πύργου οι εντός σχεδίου περιοχές της Δ/Κ Πύργου.

Περίοδος υποβολής

από 7/7/2023 έως 29/9/2023

[popup_trigger id=”74636″ tag=”h6″]Γραφτείτε για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα leader[/popup_trigger]

Let's keep in touch
Πρόσφατα