Επιχειρηματικότητα 360- Αναπτυξιακός νόμος

Επιχειρηματικότητα 360- Αναπτυξιακός νόμος

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη για το Καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360°» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887.

Η υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής στο εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης ξεκινάει την 9η  Ιανουαρίου με καταληκτική ημερομηνία του κύκλου υποβολών την 10η Απριλίου 2023.

Ενδεικτικά, στο εν λόγω Καθεστώς μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

 • στην αφαλάτωση θαλασσινού νερού σε νησιωτικές περιοχές,
 • την ανακύκλωση,
 • τη δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο,
 • τη δημιουργία γηπέδων και κολυμβητηρίων,’
 • τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και οίκων ευγηρίας κ.α., υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη.

Στο καθεστώς υπάγονται επενδυτικά σχέδια, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 5, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν

 • στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας
 • της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας
 • της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων
 • των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Αναμένουμε να ενταχθούν στο συγκεκριμένο καθεστώς οι παρακάτω δραστηριότητες:

Επενδύσεις σε αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης

Στον τομέα των αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται οι κάτωθι κωδικοί αριθμοί δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ΚΑΔ 93:

α) 93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κ.λπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ., και

β) 93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).

Επενδύσεις στην υγεία και την κοινωνικής μέριμνας

Στον τομέα της ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας κατ΄ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α΄ 125) και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου.

Ομοίως, κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για την παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας – ΚΑΔ 87.30.11.01.

Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για εμπορικές επιχειρήσεις:
 • ΚΑΔ 46.71.12.05, 46.71.13.14 και 46.71.13.16 (Χονδρικό Εμπόριο πετρελαίου & υγραερίου) που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.
 • Ομοίως, κατ΄ εξαίρεση ενισχύονται επενδυτικά σχέδια του ΚΑΔ 46.46 – Xονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων
Στον τομέα των άλλων δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών κατ` εξαίρεση ενισχύονται:
 • τα επενδυτικά σχέδια των Κ.Α.Δ. 96.01.19.02: Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων και 96.01.13.01: Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων.
Επενδύσεις στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας

Στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας ενισχύεται η δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios» για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων και ηχογραφήσεων.

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων
 • 91.01.11(Υπηρεσίες βιβλιοθηκών)
 •  91.02(Δραστηριότητες μουσείων
Επενδύσεις στον τομέα της Αποθήκευσης και των υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων
 • 52.22.11.05 [Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων)],
 • 52.22.11.06 (Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων) και,
 • ) 52.21.24.00 [Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης]. Ενισχύονται κατ’ εξαίρεση επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσεως επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον σαράντα (40) θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο εκάστοτε ισχύων Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών που προκύπτουν από τις χρήσεις του κτιρίου, εφόσον καταρτίζονται από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης δημοσίας χρήσεως, υπέργειων ή υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων.
 • 52.21.26.01 (Υπηρεσίες επαναφόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτρικών Οχημάτων), για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές.

[popup_trigger id=”74277″ tag=”h6″]Γραφτείτε εδώ για να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα[/popup_trigger]

 

 

 

Let's keep in touch
Πρόσφατα