Εγκρίσεις στο πρόγραμμα Ψηφιακό βήμα

Η εταιρεία μας είχε τις παρακάτω εγκρίσεις στο πρόγραμμα Ψηφιακό βήμα

Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1Ν10ΨΒ-002559450000ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
2Ν10ΨΒ-002753650000ΚΡΗΤΗΣ
3Ν10ΨΒ-002574218809.44ΚΡΗΤΗΣ
4Ν10ΨΒ-002220150000ΑΤΤΙΚΗΣ
5Ν10ΨΒ -001635631552.23ΑΤΤΙΚΗΣ
6Ν1ΨΒ-002221420295.1ΑΤΤΙΚΗΣ
7Ν10ΨΒ-002562050000ΑΤΤΙΚΗΣ
8Ν10ΨΒ-002651713595.91ΑΤΤΙΚΗΣ
9Ν10ΨΒ-00277138470.61ΑΤΤΙΚΗΣ
10Ν10ΨΒ-002542350000ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
11ΝΙ0ΨΒ-002757243000ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Let's keep in touch
Πρόσφατα