Εγκρίσεις στο πρόγραμμα Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Η εταιρεία μας είχε τις παρακάτω εγκρίσεις στο πρόγραμμα Εργαλειοθήκη επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση

Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1Ν13ΕΠ-0034808150000ΑΤΤΙΚΗΣ
2Ν13ΕΠ-004148150000ΑΤΤΙΚΗΣ
3Ν13ΕΠ-0041303120000ΑΤΤΙΚΗΣ
4Ν13ΕΠ-0035429133000ΑΤΤΙΚΗΣ
5Ν13ΕΠ-0039973103537ΑΤΤΙΚΗΣ
7Ν13ΕΠ-0033223150000ΚΡΗΤΗΣ
6Ν13ΕΠ-0042322110256.4ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
7Ν13ΕΠ-0039193
50.000,00 €
ΑΤΤΙΚΗΣ
8Ν13ΕΠ-0039194
120.000,00 €
ΑΤΤΙΚΗΣ
9Ν13ΕΠ-0033549
133.000,00 €
ΑΤΤΙΚΗΣ
10Ν13ΕΠ-0036441
150.000,00 €
ΚΡΗΤΗΣ
11Ν13ΕΠ-0039341
100.000,00 €
ΑΤΤΙΚΗΣ
12Ν13ΕΠ-0042688
150.000,00 €
ΑΤΤΙΚΗΣ
13Ν13ΕΠ-0033549
22.000,00 €
ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

Let's keep in touch
Πρόσφατα