Εγκρίσεις στο πρόγραμμα Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας

Η εταιρεία μας είχε τις παρακάτω εγκρίσεις στο πρόγραμμα εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας

Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1Ν11ΕΑ-0032403139365.77ΑΤΤΙΚΗΣ
2Ν11ΕΑ-0030555199700ΑΤΤΙΚΗΣ
3Ν11ΕΑ-003176758129.95ΑΤΤΙΚΗΣ
4Ν11ΕΑ-0030711107000ΑΤΤΙΚΗΣ
5Ν11ΕΑ-0031814200000ΚΡΗΤΗΣ
6Ν11ΕΑ-0033876120477.33ΑΤΤΙΚΗΣ
7Ν11ΕΑ-0032872200000ΑΤΤΙΚΗΣ
8Ν11ΕΑ-003492450203ΑΤΤΙΚΗΣ
9Ν11ΕΑ-0031681140885.38ΑΤΤΙΚΗΣ
10Ν11ΕΑ-0032918164381.02ΑΤΤΙΚΗΣ
11Ν11ΕΑ-003336977522ΑΤΤΙΚΗΣ
12Ν11ΕΑ-003194755340.72ΑΤΤΙΚΗΣ
13Ν11ΕΑ-004781559013.96ΑΤΤΙΚΗΣ
14Ν11ΕΑ -0051781200000ΑΤΤΙΚΗΣ
15Ν11ΕΑ-0032198126578.58ΑΤΤΙΚΗΣ
16Ν11ΕΑ-0058517177079.98ΑΤΤΙΚΗΣ
17Ν11ΕΑ-0032925199700ΑΤΤΙΚΗΣ
18Ν11ΕΑ-0034546200000ΑΤΤΙΚΗΣ
19Ν11ΕΑ-0048162200000ΑΤΤΙΚΗΣ
20Ν11ΕΑ-004497599098.1ΑΤΤΙΚΗΣ
21Ν11ΕΑ-0062779
200.000,00 €
ΑΤΤΙΚΗΣ
22Ν11ΕΑ-0062975
43.750,00 €
ΑΤΤΙΚΗΣ
23Ν11ΕΑ-0060294
200.000,00 €
ΑΤΤΙΚΗΣ
24Ν11ΕΑ-0068323
180.000,00 €
ΑΤΤΙΚΗΣ
25Ν11ΕΑ-0079942
170.000,00 €
ΑΤΤΙΚΗΣ
26Ν11ΕΑ-0076399
200.000,00 €
ΑΤΤΙΚΗΣ
27Ν11ΕΑ-0074321
100.000,00 €
ΑΤΤΙΚΗΣ
28Ν11ΕΑ-0139008
100.000,00 €
ΑΤΤΙΚΗΣ
29Ν11ΕΑ-0079224
50.000,00 €
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
30Ν11ΕΑ-0269918
100.000,00 €
ΑΤΤΙΚΗΣ
31Ν11ΕΑ-0313614
200.000,00 €
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
32Ν11ΕΑ-0167743
20.000,00 €
ΑΤΤΙΚΗΣ
33Ν11ΕΑ-0269205
154.000,00 €
ΑΤΤΙΚΗΣ
34Ν11ΕΑ-0339618
200.000,00 €
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Let's keep in touch
Πρόσφατα