Εγκρίσεις προγραμμάτων λόγω covid

Παρακάτω είναι οι εγκρίσεις των επιχειρήσεων για ενίσχυση λόγω covid

Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1CCM-0011297ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ5383.62ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
2CCM-0012427ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ6014.06ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
3CCM-0001033ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ5240.36ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
4CCM-0015348ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ28286.94ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
5CCM-0008902ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ9865.8ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
6CCM-0009084ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ9557.81ΑΤΤΙΚΗΣ
7CCM-0021551ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ50746.15ΑΤΤΙΚΗΣ
8CCM-0037581ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ1965.9ΑΤΤΙΚΗΣ
9CCM-0050572ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ4474.63ΑΤΤΙΚΗΣ
10CCM-0028173ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ2311.27ΑΤΤΙΚΗΣ
11CCM-0045177ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ52350.48ΑΤΤΙΚΗΣ
12CCM-0010794ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ799.54ΑΤΤΙΚΗΣ
13CHT-01401ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ11391.04ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
14CHT-10421ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ61000ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
15ΑΤΤΕ3-0171804 COVID ΑΤΤΙΚΗΣ30941ΑΤΤΙΚΗΣ
16ΑΤΤΕ3-0183871 COVID ΑΤΤΙΚΗΣ26101ΑΤΤΙΚΗΣ
17ΑΤΤΕ3-0183808 COVID ΑΤΤΙΚΗΣ31780.64ΑΤΤΙΚΗΣ
18ΙΟΝΕ3-0126308COVID ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ15000ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
19ΚΡΗΕ5-0138551COVID ΚΡΗΤΗΣ38000ΚΡΗΤΗΣ
20ΑΤΤΕ3-0251788 COVID ΑΤΤΙΚΗΣ7399ΑΤΤΙΚΗΣ
21ΑΤΤΕ3-0217242COVID ΑΤΤΙΚΗΣ8925.94ΑΤΤΙΚΗΣ
22ΑΤΤΕ3-0183943COVID ΑΤΤΙΚΗΣ13253ΑΤΤΙΚΗΣ
23ΑΤΤΕ3-0306676COVID ΑΤΤΙΚΗΣ11850.97ΑΤΤΙΚΗΣ
24ΑΤΤΕ3-0218612COVID ΑΤΤΙΚΗΣ21936ΑΤΤΙΚΗΣ
25ΑΤΤΕ3-0276984COVID ΑΤΤΙΚΗΣ7412ΑΤΤΙΚΗΣ
26ΑΤΤΕ3-0223847COVID ΑΤΤΙΚΗΣ40000ΑΤΤΙΚΗΣ
27ΑΤΤΕ3-0289494COVID ΑΤΤΙΚΗΣ7927.98ΑΤΤΙΚΗΣ
28ΑΤΤΕ3-0255125COVID ΑΤΤΙΚΗΣ25765ΑΤΤΙΚΗΣ
29ΑΤΤΕ3-0286668COVID ΑΤΤΙΚΗΣ7897ΑΤΤΙΚΗΣ
30ΑΤΤΕ3-0317910 COVID ΑΤΤΙΚΗΣ40000ΑΤΤΙΚΗΣ
31ΑΤΤΕ3-0286373COVID ΑΤΤΙΚΗΣ9357ΑΤΤΙΚΗΣ
32ΑΤΤΕ3-0322862 COVID ΑΤΤΙΚΗΣ40000ΑΤΤΙΚΗΣ
33ΑΤΤΕ3-0307519COVID ΑΤΤΙΚΗΣ5417.26ΑΤΤΙΚΗΣ
34ΑΤΤΕ3-0323966COVID ΑΤΤΙΚΗΣ14444.34ΑΤΤΙΚΗΣ
35ΑΤΤΕ3-0336931COVID ΑΤΤΙΚΗΣ40000ΑΤΤΙΚΗΣ
36 CGP-02203 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ10530.22ΑΤΤΙΚΗΣ
37CGP-03010ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ4045.93ΑΤΤΙΚΗΣ
38Ν16ΛΕ-0358517Ε- ΛΙΑΝΙΚΟ5000ΑΤΤΙΚΗΣ
39Ν16ΛΕ-0370365Ε- ΛΙΑΝΙΚΟ5000ΑΤΤΙΚΗΣ
Let's keep in touch
Πρόσφατα