Εγκρίσεις επιχειρήσεων στο ΠΕΠ Πελοποννήσου

οι εγκρίσεις των επιχειρήσεων στο ΠΕΠ Πελοποννήσου είναι οι εξής :

Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΔΡΑΣΗ
1ΠΕΛΡ3-008019960000ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΠΕ
2ΠΕΛΡ3-007785860000ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΤΠΕ
3ΠΕΛΕ4-019155139104.75ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
4ΠΕΛΕ4-0340646324500ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Let's keep in touch
Πρόσφατα