Στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ του τουρισμού το 2018 η εταιρεία μας είχε 98% επιτυχία στους φακέλους που καταθέσαμε.

Στην εταιρεία μας έχουμε επενδύσει στην λεπτομέρεια και στο έλεγχο των προτάσεων πριν την υποβολή τους ,για αυτό έχουμε και υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Μπορείτε να δείτε από το site μας τις εγκρίσεις στο πρόγραμμα του τουρισμού και γενικότερα τις εγκρίσεις των προγραμμάτων ΕΣΠΑ από την εταιρεία μας.