ΕΣΠΑ για την Πελοπόννησο

νεο προγραμμα εσπα

ΕΣΠΑ για την Πελοπόννησο Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε: Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής (hardware) Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (software) Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας Δημιουργία ή αναβάθμιση […]

ΕΣΠΑ 2014-2020

συμβουλοι εσπα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης […]

ΕΣΠΑ μεταποίηση στην Δυτική Ελλάδα

νεο προγραμμα εσπα

ΕΣΠΑ μεταποίηση στην Δυτική Ελλάδα Ανακοινώθηκε το ΕΣΠΑ για την Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα το πρόγραμμα Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της Περιφέρειας. Πιο αναλυτικά, η δράση περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές επιλογές – στόχους : α) Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός. Αφορά στον μετασχηματισμό […]

ΕΣΠΑ για την Δυτική Ελλάδα

συμβουλοι εσπα

ΕΣΠΑ για την Δυτική Ελλάδα Ανακοινώθηκε το ΕΣΠΑ για την Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα το πρόγραμμα Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της Περιφέρειας. Πιο αναλυτικά, η δράση περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές επιλογές – στόχους : α) Μεταποιητική διαφοροποίηση – παραγωγικός μετασχηματισμός. Αφορά στον μετασχηματισμό […]

Τρίτη 28 Μαΐου 3.00 μ.μ. 

Webinar

Η ΑΛΦΑ Αναπτυξιακή διοργανώνει την Τρίτη 28 Μαΐου στις 3.00 μ.μ. webinar για το επιδοτούμενο πρόγραμμα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Τα καθεστώτα που θα συζητηθούν είναι τα εξής :
 
  • Καθεστώς  ‘’ Αγροδιατροφή Πρωτογενής Παραγωγή Και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων ’’
  • Καθεστώς ‘’ Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων’’
  • Καθεστώς ‘’Μεταποίηση-εφοδιαστική αλυσίδα’’
  • Καθεστώς ‘’Εναλλακτικές μορφές τουρισμού’’
  • Καθεστώς ‘’Επιχειρηματικότητα 360’’