Εγκρίσεις στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» 

Στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυσης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» η εταιρεία μας ανακοινώνει τις εγκεκριμένες επενδυτικές προτάσεις: